Chúc Mừng Năm Mới 2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 16
Trong ngày: 344
Trong tuần: 2900
Lượt truy cập: 5697776


Lượt xem: 73
SỞ SD- ĐT ĐỒNG NAI    
TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT  
DANH SÁCH
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LỚP  ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

(Dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012)

Stt        Họ Tên/Đơn Vị             Địa Chỉ              Số Tiền

3 Tổ Hoá " 243,500 đ
4 Tổ Sinh-TD-QP " 200,000 đ
5 Tổ Văn " 200,000 đ
6 Tổ Sử-GDCD " 200,000 đ
7 Tổ Địa " 200,000 đ
8 Tổ Anh văn " 210,000 đ
9 Tổ Tin học " 203,000 đ
10 Tổ Văn phòng " 220,000 đ
11 12A1 Lớp 209,000 đ
12 12A2 " 200,000 đ
13 12A3 " 200,000 đ
14 12A4 " 200,000 đ
15 12A5 " 200,000 đ
16 12A6 " 238,000 đ
17 12A7 " 200,000 đ
18 12A8 " 200,000 đ
19 12A9 " 200,000 đ
20 12A10 " 200,000 đ
21 12A11 " 200,000 đ
22 12A12 " 200,000 đ
23 11A1 " 200,000 đ
24 11A2 " 320,000 đ
25 11A3 " 200,000 đ
26 11A4 " 200,000 đ
27 11A5 " 200,000 đ
28 11A6 " 200,000 đ
29 11A7 " 200,000 đ
30 11A8 " 200,000 đ
31 11A9 " 200,000 đ
32 11A10 " 200,000 đ
33 11A11 " 200,000 đ
34 11A12 " 200,000 đ
35 10A1 " 300,000 đ
36 10A2 " 213,000 đ
37 10A3 " 200,000 đ
38 10A4 " 200,000 đ
39 10A5 " 200,000 đ
40 10A6 " 200,000 đ
41 10A7 " 200,000 đ
42 10A8 " 200,000 đ
43 10A9 " 200,000 đ
44 10A10 " 200,000 đ
45 10A11 " 200,000 đ
46 10A12 " 200,000 đ
47 Trần Thị An H.Chính 1,500,000 đ
48 Nguyễn Văn Hiển " 1,000,000 đ
49 Lê Công Quang " 300,000 đ
50 Trần Anh  Quân " 500,000 đ
51 Đinh Quang Minh Toán 400,000 đ
52 Võ Thanh Hải " 100,000 đ
53 Lương T.Phương Mai " 200,000 đ
54 Lưu Anh Đức " 100,000 đ
55 Tần Thế Anh " 100,000 đ
56 Trần Kiều Quyên " 50,000 đ
57 Phạm Thị Hoa " 100,000 đ
58 Trịnh Duy Phương " 300,000 đ
59 Nguyễn Thị Soạn " 100,000 đ
60 Vũ Thị Ngọc  Huyền " 100,000 đ
61 Hoàng Ngọc Huệ " 100,000 đ
62 Vũ Thị Anh Thi " 100,000 đ
63 Vũ Quốc  Khanh Tin học 200,000 đ
64 Lê Quốc Hoàng " 200,000 đ
65 Lương Thị Hương " 50,000 đ
66 Phạm Thu Hà " 50,000 đ
67 Nguyễn Trung Cường 100,000 đ
68 Chu Mạnh Hoài " 200,000 đ
69 Trang Sĩ Dũ " 100,000 đ
70 Mai Khải Hoàn " 100,000 đ
71 Trần Thị Thu Sương " 50,000 đ
72 Đặng Thái Hiền " 50,000 đ
73 Trần H.Nguyễn Minh KTCN 100,000 đ
74 Phạm Thị Hoài Thu KTCN 50,000 đ
75 Cáp Kim Dũng Hóa 500,000 đ
76 Lê Thị Phương Anh " 200,000 đ
77 Võ Thị Quốc Vương " 100,000 đ
78 Nguyễn Hải Đăng " 50,000 đ
79 Nguyễn Hồng Trang " 50,000 đ
80 Nguyễn T.Ngọc Quyên " 100,000 đ
81 Nguyễn T.Quế Phương " 50,000 đ
82 Phan Thị Mộng Thu Sinh 150,000 đ
83 Hoàng Trọng Lộc " 100,000 đ
84 Lữ Văn Hùng " 100,000 đ
85 Trần Văn  Qui " 50,000 đ
86 Hoàng Công Vũ CNghệ 50,000 đ
87 Trần Văn Tuấn Thể dục 150,000 đ
88 Trần Xuân Hải " 50,000 đ
89 Phạm Thanh Lam " 150,000 đ
90 Trần Văn Hào " 150,000 đ
91 Nguyễn Bảo  Long " 50,000 đ
92 Nguyễn Hồ Bắc " 50,000 đ
93 Nguyễn Đình Trung GDQP 50,000 đ
94 Lê Thị Thu Ba Văn 200,000 đ
95 Trần Văn Tiến " 50,000 đ
96 Phạm Thị Thúy Hoàn " 300,000 đ
97 Trần Thị Ngọc " 100,000 đ
98 Nguyễn Thị Trị " 50,000 đ
99 Mai Thị An " 50,000 đ
100 Đặng Thị Thanh Vân " 50,000 đ
101 Hà Thị Việt Thảo " 100,000 đ
102 Đinh Thị Huyền " 100,000 đ
103 Nguyễn Thị Hằng " 100,000 đ
104 Nguyễn T.Thu Thương " 50,000 đ
105 Hoàng Trâm Anh " 50,000 đ
106 Phương Quốc Oai Sử 200,000 đ
107 Phan Hồng Ân " 400,000 đ
108 Trần Thị Thu Hà " 100,000 đ
109 Phạm Văn Minh " 200,000 đ
110 Lê Thị Huyền Sâm " 100,000 đ
111 Lê Thị Tâm GDCD 100,000 đ
112 Nguyễn Minh Hà " 50,000 đ
113 Ngô Thị Hiền " 100,000 đ
114 Mai Hữu Thành " 100,000 đ
115 Hà Thị Hồng Tươi " 100,000 đ
116 Tạ Thị Sửu Địa 300,000 đ
117 Nguyễn Đức Hùng " 100,000 đ
118 Nguyễn Đình Hải " 100,000 đ
119 Nguyễn Thành Công " 100,000 đ
120 Trần Thị Lan Hương " 50,000 đ
121 Nguyễn Tiến Thành Anh văn 200,000 đ
122 Phạm Xuân Lộc " 400,000 đ
123 Phạm Văn Quyết " 100,000 đ
124 Ninh Thị Tới " 100,000 đ
125 Võ Thị Thanh Phụng " 50,000 đ
126 Trần Thái Hoàng " 200,000 đ
127 Nguyễn Đức Ân " 40,000 đ
128 Trương Thị Lan " 50,000 đ
129 Nguyễn Hữu  Thịnh   100,000 đ
130 Mai Thị Thư " 50,000 đ
131 Trần Thị Bích Thu " 100,000 đ
132 Vũ Trọng Cương " 50,000 đ
133 Nguyễn Văn Quý " 50,000 đ
134 Đào Thị Vang " 50,000 đ
135 Lê Thị  Nga " 50,000 đ
136 Phạm Thị Hát " 100,000 đ
137 Phạm Văn Khoa " 50,000 đ

 

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai