Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 304
Trong tuần: 2388
Lượt truy cập: 5715607


Lượt xem: 179

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT                              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1

               TỔ SINH-TDQP                           MÔN SINH HỌC 10-NĂM HỌC 2012-2013

NỘI DUNG ÔN TẬP

I. Chương II: Cấu trúc của tế bào

1. Tế bào nhân sơ: Bài 7

- Đặc điểm nổi bật của tế bào nhân sơ. Mô tả được cấu trúc chung 3 phần của tế bào nhân sơ

- Cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn

2. Tế bào nhân thực: Bài 8, 9, 10

- Bài 8, 9, 10(Cấu trúc tế bào nhân thực):

- Nêu được cấu trúc và chức năng cơ bản của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân thực: Thành tế bào, màng sinh chất, lưới nội chất, bộ máy Gongi, lục lạp, ty thể, ribôxom, lizoxom, không bào, chất nên ngoại bào.

- So sánh sự giống và khác nhau cơ bản trong cấu trúc giữa các bào quan: ti thể và lục lạp; lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn; lizoxom và bộ máy gonghi

- So sánh sự giống và khác nhau cơ bản trong cấu trúc giữa tế bào thực vật và động vật; giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

- Bài 11(Vận chuyển chất qua màng sinh chất):

+ Nêu được 3 phương thức vận chuyển chất qua màng tế bào.: vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động; xuất nhập bào.

- Đặc điểm của vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động. So sánh vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

+ Phân biệt các môi trường ưu trương, đẳng trương và nhược trương

III. Vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích một số vấn đề trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

-          Cách bón phân cho cây trồng  đạt hiệu quả nhất

-         Tại sao hiện tượng  đào thải các mô ghép hoặc truyền máu ở người

-         Tại sao  các cây như sú ,vẹt ,đước …sống  được vùng nước có nồng độ muối cao

-         Và các hiện tượng thực tế khác trong đời sống và sản xuất………….

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai