Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 440
Trong tuần: 2386
Lượt truy cập: 5715558


Lượt xem: 279

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT                              ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

               TỔ SINH-TDQP                           MÔN SINH HỌC 11-NĂM HỌC 2012-2013

 

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI

1. Phần trắc nghiệm khách quan (6 điểm): 24 câu

2. Phần tự luận: (4 điểm): 2 câu

II. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Bài 8: Quang hợp ở thực vật

- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp, phương trình quang hợp.

- Nêu đuợc hình thái của cơ quan thực hiện quang hợp.

- Trình bày được cấu trúc của bào quan thực hiện quang hợp.

- Nêu các hệ sắc tố tham gia quang hợp; quá trình hấp thu và truyền ánh sáng của các sắc tố quang hợp.

2. Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật

- Quá trình quang hợp ở thực vật C3 (pha sáng và pha tối).

- Đặc điểm của thực vật C4: Điều kiện sống, loại tế bào tham gia quang hợp, năng suất quang hợp

- Đặc điểm thích nghi của thực vật CAM với điều kiện sa mạc.

3. Bài 12: Hô hấp ở thực vật

- Trình bày được ý nghĩa của quá trình hô hấp, phương trình hô hấp.

- Trình bày được 2 con đường hô hấp ở thực vật trong điều kiện không có oxi hoặc có oxi.

- Ứng dụng của việc nghiên cứu các yếu tố ảnh đến hô hấp vào quá trình bảo quản nông sản.

4. Bài 15 + 16: Tiêu hóa ở động vật

- Nêu các đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện môi trường khác nhau. Bao gồm:

+ Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa; Động vật có túi tiêu hóa;  Động vật có ống tiêu hóa.

 + Thú ăn thịt; Thú ăn thực vật.

5. Vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải thích một số vấn đề trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai