Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 9
Trong ngày: 309
Trong tuần: 2393
Lượt truy cập: 5715665


Lượt xem: 2836

Sở GD & ĐT Đồng Nai                             ĐỀ THI HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2012-2013

Trường THPT Đoàn Kết                                 Môn Sinh học                 Lớp 11    Mã đề:Si001

                                                                             Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm): Chọn phương án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

Câu 1: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

A. O2               B. NADPH                 C. CO2                        D. ATP

Câu 2: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

A. Tế bào mô giậu    B. Tế bào biểu bì      C. Tế bào lông hút    D. Tế bào bao bó mạch

Câu 3: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

A. Đường phân và lên men                                     B. Đường phân và chu trình Crep

C. Phân giải hiếu khí và phân giải kỵ khí             D. Pha sáng và pha tối

Câu 4: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?           A. Hổ, báo                 B. Chó, mèo               C. Trâu, bò     D. Heo, chuột

Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

A. Tạo chất hữu cơ               B. Điều hòa không khí

C. Tạo năng lượng                D. Tăng hiệu ứng nhà kính giúp ngăn chặn sự nóng lên của trái đất

Câu 6: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

A. Chúng không nhai kỹ thức ăn

B. Chúng có dạ dày rất lớn

C. Thức ăn của chúng nghèo dinh dưỡng

D. Chúng cần phải mài răng cho sắc

Câu 7:  Chọn phát biểu đúng:

A. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3.

B. Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3CAM.

C. Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm.

D. Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới.

Câu 8: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

A. Diệp lục a và diệp lục b             B. Diệp lục và carôtenôit

C. CO2 và nước                                 D. CO2 và ánh sáng

Câu 9: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. CO2 và ATP          B. Năng lượng ánh sáng       C. Nước và O2           D. ATP và NADPH

Câu 10: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

A. Ruột già                B. Ruột non               C. Tuyến nước bọt                D. Dạ dày

Câu 11: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

A. Ruột non dài                                            B. Răng nanh phát triển      

C. Dạ dày 4 ngăn                                          D. Răng hàm nhiều gờ cứng

Câu 12: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?

A. Đường phân          B. Lên men                C. Chu trình Crep                 D. Chuỗi truyền electron

Câu 13:  Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Pha tối diễn ra trong strôma                              B. Pha tối tạo ra cacbohiđrat

C. Nguyên liệu sử dụng là CO2                                         D. Pha tối hoàn toàn không cần đến ánh sáng

Câu 14:  Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

A. Giun đất, châu chấu, gà                          B. Heo, trâu, bò

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 15 : Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

A. Quang phân li nước         B. Pha sáng                C. Pha tối                   D. Chu trình Canvin

Câu 16:  Chọn phát biểu sai về hô hấp:

A. Hô hấp tạo ra năng lượng.

B. Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp cao.

C. Hô hấp lấy ôxi và tạo ra cacbônic.

D. Cơ quan chuyên trách thực hiện hô hấp ở thực vật là lá.

Câu 17: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

A. Tổng diện tích bề mặt lớn                      B. Hệ thống gân lá dày đặc

C. Lớp cutin dày                                           D. Nhiều khí khổng 

Câu 18: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

A. Tiêu hóa ở người là tiêu hóa nội bào

B. Ở miệng có tiêu hóa hóa học và cơ học

C. Thực quản chỉ có tiêu hóa cơ học

D. Dạ dày người chỉ có một ngăn

Câu 19: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

A. Miệng-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách-nhai lại-dạ cỏ.

B. Miệng-dạ cỏ-nhai lại-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách.

C. Miệng-dạ cỏ-dạ tổ ong-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

D. Miệng-dạ tổ ong-dạ cỏ-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

Câu 20: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

A. Giun đất, cào cào, ốc sên                       B. Heo, hổ, báo

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 21: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

A. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nhiệt độ     B. Mất nước làm giảm hô hấp

C. Mất nước làm tăng hô hấp                                  D. Ôxi không cần cho hô hấp

Câu 22: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

A. Ty thể                    B. Diệp lục                            C. Lục lạp                  D. Lá

Câu 23: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

A. Nhai và nghiền thức ăn                                      B. Cắt, xé nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa

C. Nhai lại thức ăn khó tiêu hóa                            D. Tiêu hóa thức ăn cứng, giàu dinh dưỡng

Câu 24: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

A. Màng tilacôit                    B. Ty thể                    C. Strôma                   D. Nhân tế bào

 

II/ Phần tự luận (4 điểm):  Học sinh trả lời hai câu hỏi sau vào giấy thi.

Câu 1: (3 điểm).

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào.

Câu 2: (1 điểm).

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

 

“Hết mã Si001”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở GD & ĐT Đồng Nai                             ĐỀ THI HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2012-2013

Trường THPT Đoàn Kết                                 Môn Sinh học                 Lớp 11    Mã đề:Si002

                                                                             Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm): Chọn phương án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

Câu 1: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

A. Tế bào bao bó mạch        B. Tế bào biểu bì      C. Tế bào lông hút    D. Tế bào mô giậu

Câu 2: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?           A. Hổ, báo                 B. Chó, mèo               C. Trâu, bò     D. Heo, chuột

Câu 3: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

A. Chúng không nhai kỹ thức ăn

B. Chúng có dạ dày rất lớn

C. Thức ăn của chúng nghèo dinh dưỡng

D. Chúng cần phải mài răng cho sắc

Câu 4: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

A. Diệp lục a và diệp lục b             B. Diệp lục và carôtenôit

C. CO2 và nước                                 D. CO2 và ánh sáng

Câu 5: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

A. Ruột già                B. Ruột non               C. Tuyến nước bọt                D. Dạ dày

Câu 6: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?  

A. Đường phân          B. Lên men                C. Chu trình Crep                 D. Chuỗi truyền electron

Câu 7:  Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

A. Giun đất, châu chấu, gà                          B. Heo, trâu, bò

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 8:  Chọn phát biểu sai về hô hấp:

A. Hô hấp tạo ra năng lượng.

B. Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp cao.

C. Hô hấp lấy ôxi và tạo ra cacbônic.

D. Cơ quan chuyên trách thực hiện hô hấp ở thực vật là lá.

Câu 9: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

A. Dạ dày người chỉ có một ngăn

B. Ở miệng có tiêu hóa hóa học và cơ học

C. Thực quản chỉ có tiêu hóa cơ học

D. Tiêu hóa ở người là tiêu hóa nội bào

Câu 10: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

A. Giun đất, cào cào, ốc sên                       B. Heo, hổ, báo

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 11: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

A. Ty thể                    B. Diệp lục                            C. Lục lạp                  D. Lá

Câu 12: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

A. Màng tilacôit                    B. Ty thể                    C. Strôma                   D. Nhân tế bào

Câu 13: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

A. O2               B. NADPH                 C. CO2                        D. ATP

Câu 14: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

A. Đường phân và lên men                                     B. Đường phân và chu trình Crep

C. Phân giải hiếu khí và phân giải kỵ khí             D. Pha sáng và pha tối

Câu 15: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

A. Tạo chất hữu cơ               B. Điều hòa không khí

C. Tạo năng lượng                D. Tăng hiệu ứng nhà kính giúp ngăn chặn sự nóng lên của trái đất

Câu 16:  Chọn phát biểu đúng:

A. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3.

B. Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3CAM.

C. Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm.

D. Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới.

Câu 17: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. CO2 và ATP          B. Năng lượng ánh sáng       C. Nước và O2           D. ATP và NADPH

Câu 18: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

A. Ruột non dài                                            B. Răng nanh phát triển      

C. Dạ dày 4 ngăn                                          D. Răng hàm nhiều gờ cứng

Câu 19:  Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Pha tối diễn ra trong strôma                              B. Pha tối tạo ra cacbohiđrat

C. Nguyên liệu sử dụng là CO2                                         D. Pha tối hoàn toàn không cần đến ánh sáng

Câu 20 : Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

A. Quang phân li nước         B. Pha sáng                C. Pha tối                   D. Chu trình Canvin

Câu 21: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

A. Nhiều khí khổng              B. Hệ thống gân lá dày đặc

C. Lớp cutin dày                   D. Tổng diện tích bề mặt lớn

Câu 22: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

A. Miệng-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách-nhai lại-dạ cỏ.

B. Miệng-dạ cỏ-nhai lại-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách.

C. Miệng-dạ cỏ-dạ tổ ong-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

D. Miệng-dạ tổ ong-dạ cỏ-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

Câu 23: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

A. Nhai và nghiền thức ăn                                      B. Cắt, xé nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa

C. Nhai lại thức ăn khó tiêu hóa                            D. Tiêu hóa thức ăn cứng, giàu dinh dưỡng

Câu 24: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

A. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nhiệt độ     B. Mất nước làm giảm hô hấp

C. Mất nước làm tăng hô hấp                                  D. Ôxi không cần cho hô hấp

 

II/ Phần tự luận (4 điểm):  Học sinh trả lời hai câu hỏi sau vào giấy thi.

Câu 1: (3 điểm).

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa.

Câu 2: (1 điểm).

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

 

“Hết mã Si002”


Sở GD & ĐT Đồng Nai                             ĐỀ THI HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2012-2013

Trường THPT Đoàn Kết                                 Môn Sinh học                 Lớp 11    Mã đề:Si003

                                                                             Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm): Chọn phương án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

Câu 1:  Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Pha tối diễn ra trong strôma                              B. Pha tối tạo ra cacbohiđrat

C. Nguyên liệu sử dụng là CO2                                         D. Pha tối hoàn toàn không cần đến ánh sáng

Câu 2:  Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

A. Giun đất, châu chấu, gà                          B. Heo, trâu, bò

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 3: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

A. Quang phân li nước         B. Pha sáng                C. Pha tối                   D. Chu trình Canvin

Câu 4:  Chọn phát biểu sai về hô hấp:

A. Hô hấp tạo ra năng lượng.

B. Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp cao.

C. Hô hấp lấy ôxi và tạo ra cacbônic.

D. Cơ quan chuyên trách thực hiện hô hấp ở thực vật là lá.

Câu 5: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

A. Nhai và nghiền thức ăn                                      B. Cắt, xé nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa

C. Nhai lại thức ăn khó tiêu hóa                            D. Tiêu hóa thức ăn cứng, giàu dinh dưỡng

Câu 6: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

A. Dạ dày người chỉ có một ngăn

B. Ở miệng có tiêu hóa hóa học và cơ học

C. Thực quản chỉ có tiêu hóa cơ học

D. Tiêu hóa ở người là tiêu hóa nội bào

Câu 7: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

A. Miệng-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách-nhai lại-dạ cỏ.

B. Miệng-dạ cỏ-nhai lại-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách.

C. Miệng-dạ cỏ-dạ tổ ong-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

D. Miệng-dạ tổ ong-dạ cỏ-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

Câu 8: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

A. Giun đất, cào cào, ốc sên                       B. Heo, hổ, báo

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 9: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

A. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nhiệt độ     B. Mất nước làm giảm hô hấp

C. Mất nước làm tăng hô hấp                                  D. Ôxi không cần cho hô hấp

Câu 10: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

A. Ty thể                    B. Diệp lục                            C. Lục lạp                  D. Lá

Câu 11: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

A. Màng tilacôit                    B. Ty thể                    C. Strôma                   D. Nhân tế bào

Câu 12: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

A. O2               B. NADPH                 C. CO2                        D. ATP

Câu 13: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

A. Tế bào mô giậu    B. Tế bào biểu bì      C. Tế bào lông hút    D. Tế bào bao bó mạch

Câu 14: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

A. Đường phân và lên men                                     B. Đường phân và chu trình Crep

C. Phân giải hiếu khí và phân giải kỵ khí             D. Pha sáng và pha tối

Câu 15: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?           A. Hổ, báo                 B. Chó, mèo               C. Trâu, bò     D. Heo, chuột

Câu 16: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

A. Tạo chất hữu cơ               B. Điều hòa không khí

C. Tạo năng lượng                D. Tăng hiệu ứng nhà kính giúp ngăn chặn sự nóng lên của trái đất

Câu 17: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

A. Chúng không nhai kỹ thức ăn

B. Chúng có dạ dày rất lớn

C. Thức ăn của chúng nghèo dinh dưỡng

D. Chúng cần phải mài răng cho sắc

Câu 18:  Chọn phát biểu đúng:

A. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3.

B. Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3CAM.

C. Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm.

D. Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới.

Câu 19: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

A. Diệp lục a và diệp lục b             B. Diệp lục và carôtenôit

C. CO2 và nước                                 D. CO2 và ánh sáng

Câu 20: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. CO2 và ATP          B. Năng lượng ánh sáng       C. Nước và O2           D. ATP và NADPH

Câu 21: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

A. Ruột già                B. Ruột non               C. Tuyến nước bọt                D. Dạ dày

Câu 22: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

A. Răng nanh phát triển                              B. Ruột non dài        

C. Dạ dày 4 ngăn                                          D. Răng hàm nhiều gờ cứng

Câu 23: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?

A. Đường phân          B. Lên men                C. Chu trình Crep                 D. Chuỗi truyền electron

Câu 24: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

A. Nhiều khí khổng              B. Hệ thống gân lá dày đặc

C. Lớp cutin dày                   D. Tổng diện tích bề mặt lớn

 

II/ Phần tự luận (4 điểm):  Học sinh trả lời hai câu hỏi sau vào giấy thi.

Câu 1: (3 điểm).

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào.

Câu 2: (1 điểm).

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

 

“Hết mã Si003”


Sở GD & ĐT Đồng Nai                             ĐỀ THI HỌC KỲ I   NĂM HỌC 2012-2013

Trường THPT Đoàn Kết                                 Môn Sinh học                 Lớp 11    Mã đề:Si004

                                                                             Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm): Chọn phương án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

Câu 1: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. ATP và NADPH               B. Năng lượng ánh sáng       C. Nước và O2           D. CO2 và ATP

Câu 2: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

A. Ruột già                B. Ruột non               C. Tuyến nước bọt                D. Dạ dày

Câu 3: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

A. Ruột non dài                                            B. Răng nanh phát triển      

C. Dạ dày 4 ngăn                                          D. Răng hàm nhiều gờ cứng

Câu 4: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?  

A. Đường phân          B. Lên men                C. Chu trình Crep                 D. Chuỗi truyền electron

Câu 5:  Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Pha tối diễn ra trong strôma                              B. Pha tối tạo ra cacbohiđrat

C. Nguyên liệu sử dụng là CO2                                         D. Pha tối hoàn toàn không cần đến ánh sáng

Câu 6:  Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

A. Giun đất, châu chấu, gà                          B. Heo, trâu, bò

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 7: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

A. Quang phân li nước         B. Pha sáng                C. Pha tối                   D. Chu trình Canvin

Câu 8:  Chọn phát biểu sai về hô hấp:

A. Hô hấp tạo ra năng lượng.

B. Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp cao.

C. Hô hấp lấy ôxi và tạo ra cacbônic.

D. Cơ quan chuyên trách thực hiện hô hấp ở thực vật là lá.

Câu 9: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

A. Nhiều khí khổng              B. Hệ thống gân lá dày đặc

C. Lớp cutin dày                   D. Tổng diện tích bề mặt lớn

Câu 10:  Chọn phát biểu đúng:

A. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3.

B. Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3CAM.

C. Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm.

D. Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới.

Câu 11: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

A. Dạ dày người chỉ có một ngăn

B. Ở miệng có tiêu hóa hóa học và cơ học

C. Thực quản chỉ có tiêu hóa cơ học

D. Tiêu hóa ở người là tiêu hóa nội bào

Câu 12: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

A. Miệng-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách-nhai lại-dạ cỏ.

B. Miệng-dạ cỏ-nhai lại-dạ tổ ong-dạ múi khế-dạ lá sách.

C. Miệng-dạ cỏ-dạ tổ ong-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

D. Miệng-dạ tổ ong-dạ cỏ-nhai lại-dạ lá sách-dạ múi khế.

Câu 13: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

A. O2               B. NADPH                 C. CO2                        D. ATP

Câu 14: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

A. Tế bào mô giậu    B. Tế bào biểu bì      C. Tế bào lông hút    D. Tế bào bao bó mạch

Câu 15: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

A. Đường phân và lên men                                     B. Đường phân và chu trình Crep

C. Phân giải hiếu khí và phân giải kỵ khí             D. Pha sáng và pha tối

Câu 16: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?           A. Hổ, báo                 B. Chó, mèo               C. Trâu, bò     D. Heo, chuột

Câu 17: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

A. Tạo chất hữu cơ               B. Điều hòa không khí

C. Tạo năng lượng                D. Tăng hiệu ứng nhà kính giúp ngăn chặn sự nóng lên của trái đất

Câu 18: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

A. Chúng không nhai kỹ thức ăn

B. Chúng có dạ dày rất lớn

C. Thức ăn của chúng nghèo dinh dưỡng

D. Chúng cần phải mài răng cho sắc

Câu 19: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

A. Giun đất, cào cào, ốc sên                       B. Heo, hổ, báo

C. Trùng giày, trùng roi, amíp                    D. Thủy tức, san hô, giun dẹp

Câu 20: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

A. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nhiệt độ     B. Mất nước làm giảm hô hấp

C. Mất nước làm tăng hô hấp                                  D. Ôxi không cần cho hô hấp

Câu 21: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

A. Ty thể                    B. Diệp lục                            C. Lục lạp                  D. Lá

Câu 22: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

A. Nhai và nghiền thức ăn                                      B. Cắt, xé nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa

C. Nhai lại thức ăn khó tiêu hóa                            D. Tiêu hóa thức ăn cứng, giàu dinh dưỡng

Câu 23: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

A. Màng tilacôit                    B. Ty thể                    C. Strôma                   D. Nhân tế bào

Câu 24: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

A. Diệp lục a và diệp lục b             B. Diệp lục và carôtenôit

C. CO2 và nước                                 D. CO2 và ánh sáng

 

II/ Phần tự luận (4 điểm):  Học sinh trả lời hai câu hỏi sau vào giấy thi.

Câu 1: (3 điểm).

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa.

Câu 2: (1 điểm).

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin? 

“Hết mã Si004”

       ******************************************************************************************************************

                                     ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1- MÔN SINH HỌC 11- BAN CƠ BẢN-NĂM 2012-2013

I/TRẮC NGHIỆM:6d

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Si001

C

D

C

C

D

C

B

B

D

C

B

D

D

D

D

D

A

A

C

C

B

C

B

A

Si002

A

C

C

B

C

D

D

D

D

C

C

A

C

C

D

B

D

B

D

D

D

C

B

B

Si003

D

D

D

D

B

D

C

C

B

C

A

C

D

C

C

D

C

B

B

D

C

A

D

D

Si004

A

C

B

D

D

D

D

D

D

B

D

C

C

D

C

C

D

C

C

B

C

B

A

B

 

II/ TỰ LUẬN (4 đ):

 

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

GHI CHÚ

Câu 1: (3 điểm).

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa.

 

Đáp án:

a. Tiêu hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

b. Trình bày các giai đoạn

+ Màng tế bào lõm vào hình thành không bào tiêu hóa

 

+ Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa.

 

+ En zim trong lizoxom vào không bào tiêu hóa giúp thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản

 

+ Chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào tế bào chất, chất không tiêu hóa được thải ra ngoài theo kiểu xuất bào.

 

 

 

1.0đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

 

0.5đ

 

Hoặc

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa.

 

Đáp án:

a. Tiêu hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thực ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

b. Trình bày các giai đoạn

+ Thức ăn qua lỗ thông (miệng) vào túi tiêu hóa

 

+ Enzim do tế bào tuyến trên thành túi tiết ra tiêu hóa một phần thức ăn. (tiêu hóa ngoại bào).

 

+ Thức ăn đang tiêu hóa dở dang tiếp tục được tiêu hóa nội bào

 

+ Chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ , chất không tiêu hóa được thải ra ngoài qua lỗ thông.

 

 

 

1.0đ

 

0.5đ

 

0.5đ

 

 

0.5đ

 

 

0.5đ

 

Câu 2: (1 điểm).

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

 

Đáp án:

- Chúng lấy prôtêin bằng cách phân giải chính các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa rồi tổng hợp thành prôtêin  (thịt) của cơ thể chúng.

 

 

1.0đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai