Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 440
Trong tuần: 2386
Lượt truy cập: 5715563


Lượt xem: 127

 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT         NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC KHỐI 11

TỔ SINH – CÔNG NGHỆ                  HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Bài 34: SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

1. Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển ở thực vật.

2. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

3. Khái niệm mô phân sinh và vai trò, vị trí của các mô phân sinh.

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của thực vật.

Bài 35: HOOC MÔN THỰC VẬT

1. Khái niệm và đặc điểm chung của hoocmon thực vật.

2.tác dụng đặc trưng của các hoocmon kích thích và ức chế sự sinh trưởng của thực vật.

3. Nêu các ứng dụng hoocmon kích thích trong nông nghiệp.

4. Nêu được sự tương quan của hoocmon thực vật.

Bài 36: SƯ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

1.Nắm được các nhân tố chi phối sự ra hoa.

2. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

3. Nắm được ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển trong thực tiễn.

Bài 37: SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

1. Nêu được các khái niệm sinh trưởng, phát triển và biến thái ở động vật.

2.Nắm được các kiểu phát triển ở động vật.

3. So sánh biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

Bài: 38,39: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

4. Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đến sinh trưởng phát triển của động vật.

5.Nêu được một số biện pháp điều khiển sự sinh trưởng phát triển ở động vật và người.

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai