CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM !
DSC_0473 DSC_0458 DSC_0453 DSC_0434 DSC_0424 DSC_0420 DSC_0418 DSC_0413 DSC_0406 DSC_0400 DSC_0398 DSC_0393 DSC_0388

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 368
Trong tuần: 2846
Lượt truy cập: 5459827


Lượt xem: 126

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

 

 

-  Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai.

-  Căn cứ vào kế hoạch  năm học 2015-2016  của Trường THPT Đoàn kết.

-  Tổ Hoá học xây dựng phân phối chương trình năm học 2015-2016 như sau:

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THPT

MÔN HOÁ HỌC

 

 

 

 

(Dùng cho cơ quan quản lí và giáo viên, áp dụng từ năm học 2015-2016)

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA THPT

SGK HOÁ HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:         19 tuần  (36 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

 

HỌC KỲ I

Tiết

Nội dung

Tiết 1,2

Ôn tập đầu năm

Chương I : Nguyên tử (10 tiết)

Tiết 3

Thành phần nguyên tử

Tiết 4,5

Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Tiết 6

Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Tiết 7,8

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.

Tiết 9

Cấu hình electron của nguyên tử

Tiết 10,11

Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.

Tiết 12

Kiểm tra viết

Chương II : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Định luật tuần hoàn ( 9 tiết)

Tiết 13,14

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tiết 15

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học

Tiết 16,17

Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Tiết 18

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tiết 19,20

Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học.

Tiết 21

Kiểm tra viết

Chương III : Liên kết hóa học (7 tiết) ( Còn 6 tiết)                           

Tiết 22

Liên kết ion. Tinh thể ion

Tiết 23,24

Liên kết cộng hoá trị

Tiết 25

Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử ( GIẢM TẢI → bài tập liên kết)

Tiết 26

Hoá trị và số oxi hoá

Tiết27,28

Luyện tập: Liên kết cộng hóa học.

Chương IV : Phản ứng hóa học (6 tiết)                           [ CHỦ ĐỀ (7 tiết)                          

Tiết29,30

số oxi hoá

Phản ứng oxi hoá - khử

Tiết 31

Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Tiết32,33

Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử.

Tiết 34

Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hoá - khử. (Lấy điểm thực hành 1 tiết)

Tiết 35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KỲ II

Chương V : Nhóm Halogen (12 tiết)

Tiết 37

Khái niệm về nhóm halogen

Tiết 38

Clo.

Tiết 39, 40

Hidro clorua, axit clohidric và muối clorua. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 41

Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Tiết 42

Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Tiết 43, 44

Flo, brom, iot

 

Tiết 45, 46

Luyện tập : Nhóm halozen

Tiết 47

Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Tiết 48

Kiểm tra viết

Chương VI : Oxi- Lưu hùynh (12 tiết)

Tiết 49, 50

Oxi - Ozon .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 51

Lưu huỳnh

Tiết 52

Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Tiết 53, 54

Hidro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit

Tiết 55, 56

Axit sunfuric. Muối sunfat. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 57, 58

Luyện tập: Oxi  và lưu huỳnh

Tiết 59

Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (Lấy điểm thực hành 1 tiết)

Tiết 60

Kiểm tra viết

Chương VII : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (7 tiết)   [ CHỦ ĐỀ (4 tiết)  

                                                                                                         3 tiết chuyển sang ôn tập                       

Tiết 61, 62

Tốc độ phản ứng hóa học

Tiết 63

Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

Tiết 64, 65

Cân bằng hóa học

Tiết 66, 67

Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tiết 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

     

 

    

 

 NỘI DUNG TIẾT TỰ CHỌN ( NẾU CÓ )LỚP 10- BAN CƠ BẢN

 

TIẾT

NỘI DUNG BÀI

TC01

Bài tập tính CM, C% dung dịch (sử dụng định luật bảo toàn khối lượng)

TC02

Bài tập tổng số hạt (thiếu và đủ dữ kiện)

TC03

Bài tập về số khối- phần trăm đồng vị - nguyên tử khối trung bình 

TC04

Bài tập về cấu hình electron nguyên tử

TC05

Bài tập về cấu hình electron nguyên tử (tt)

TC06

Ôn tập chương ( luyện trắc nghiệm)

TC07

Bài tập xác định nguyên tố dựa vào mối liên hệ giữa các hạt cơ bản- vị  trí nguyên tố trong BTH

TC08

Bài tập xác định ngtố dựa vào tỉ lệ khối lượng của các ngtố trong hợp chất và ptrình phản ứng.

TC09

So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.

TC10

Ôn tập chương (luyện trắc nghiệm)

TC 11

Luyện tập liên kết ion

TC 12

Luyện tập liên kết cộng hóa trị - xác định loại liên kết trong phân tử chất

TC13

Luyện tập về hóa trị và số oxi hóa (Xác định số OXH của nguyên tố trong hợp chất, ion).

TC14

Ôn tập chương

TC15

Phân loại phản ứng oxi hóa khử (đơn giản, phức tạp, nội oxi hóa khử, tự oxi hóa khử)

TC16

Cân bằng oxi hóa khử ( có môi trường và không có môi trường)

TC17

Bài tập oxi hóa khử có tính toán dựa vào phương trình.

TC18

Ôn tập chương

TC19

Bài tập chuỗi phản ứng của Clo

TC20

Bài tập nhận biết, tinh chế, tách.

TC21

Bài tập điều chế, tính chất của các halogen và hợp chất của chúng

TC 22

Viết phương hóa học

TC 23

Bài tập xác định công thức. Xác định % khối lượng, C%, CM Hiệu suất 

TC24

Ôn tập chương ( luyện trắc nghiệm)

TC25

Bài tập chuỗi phản ứng. Xác định công thức oxit.

TC26

Bài tập nhận biết, tinh chế. Điều chế

TC27

Viết phương hóa học

TC28

Bài toán về S , SO2, SO3 (tạo muối axit, trung hòa)

TC29

Bài tập về H2SO4 ( giải theo định luật bảo toàn electron)

TC30

Ôn tập chương

TC31

Bài tập phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

TC32

Bài tập phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự chuyển dịch cân bằng.

TC33

Bài tập về hằng số cân bằng

TC34

Ôn thi HK II

TC35

Ôn thi HK II

 

 

 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA THPT

SGK HOÁ HỌC LỚP 11 (CƠ BẢN)

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:         19 tuần (36 tiết)

Học kì II:        18 tuần (34 tiết)

 

HỌC KÌ I

Tiết

Nội dung

Tiết 1,2

Ôn tập đầu năm

 

Chương I : Sự điện li ( 8 tiết)

Tiết 3

Sự điện li. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 4

Axit – Bazơ - Muối . TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 5

Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit – bazơ . TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 6

Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li . TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 7,8

Luyện tập: Axit – Bazơ - Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Tiết 9

Bài thực hành số 1: Axit – Bazơ - Phản ứng trao đổi trong ddịch chất điện li

Tiết 10

Kiểm tra: 1 tiết

Chương II: Ni tơ – Photpho (12 tiết)

Tiết 11

Nitơ

Tiết 12,13

Amoniac và muối amoni. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 14,15

Axit nitric - muối nitrat. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 16

Photpho

Tiết 17

Axit photphoric và muối photphat. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 18

Phân bón hóa học . Dạy chủ đề tích hợp ( Cô Vương phụ trách , dạy phòng đa năng )

Tiết 19,20

Luyện tập: Tính chất của Nitơ - Phopho và hợp chất của chúng

Tiết 21

Bài thực hành số 2: Lấy điểm thực hành (1 tiết)

Tiết 22

Kiểm tra viết (1 tiết)

Chương III: Cacbon – si lic (5 tiết)

Tiết 23

Cacbon .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 24

Hợp chất của cacbon . Dạy học theo nghiên cứu bài học.

Tiết 25

Silic và hợp chất của silic

Tiết 26

Công nghiệp silicat ( GIẢM TẢI ) Luyện tập ; Giải dạng CO2 sục vào dd kiềm

Tiết 27

Luyện tập: Tính chất của cacbon-silic và hợp chất của chúng

Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ (9 tiết)

Tiết 28

Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tiết 29

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Dạy học theo chủ đề

Tiết 30,31

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ . Dạy học theo chủ đề

Tiết 32,33

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo

Tiết 34,35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương V: Hidrocacbon (5 tiết)

Tiết 37,38

Ankan

Tiết 39

Xicloankan ( GIẢM TẢI )

Tiết 40

Luyện tập: Ankan và xicloankan

Tiết 41

Bài thực hành số 3:

Chương VI: Hidrocacbon không no (8 tiết)

Tiết 42,43

Anken

Tiết 44

Ankađien

Tiết 45

Luyện tập: Anken và ankađien

Tiết 46,47

Ankin - Luyện tập

Tiết 48

Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Tiết 49

Kiểm tra 1 tiết

Chương VII: Hidrocacbon thơm - nguồn hidrocacbon thiên nhiên.

Hệ thống hoá về hidrocacbon (5 tiết)

Tiết 50,51

Benzen và đồng đẳng của benzen - Một số hidrocacbon thơm khác

Tiết 52

Luyện tập: Hidrocacbon thơm

Tiết 53

Nguồn hidrocacbon thiên nhiên ( GIẢM TẢI ) Luyện tập : Viết phương trình Hydrocacbon

Tiết 54

Hrệ thống hoá về hidrocacbon

Chương VIII: Dẫn xuất halozen - Ancol  -  Phenol (7 tiết)

Tiết 55

Dẫn xuất halozen của hidrocacbon ( GIẢM TẢI ) dạy Ancol

Tiết 56,57

Ancol .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 58

Phenol .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 59

Luyện tập:  Ancol – Phenol

Tiết 60

Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (Lấy điểm thực hành 1 tiết)

Tiết 61

Kiểm tra 1 tiết

Chương IX: Andehit – xeton – Axit cacboxylic (7 tiết) 

Tiết 62,63

Andehit  ( giảm tải Xeton). TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 64,65

Axit cacboxylic .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 66,67

Luyện tập: Andehit  – Axit cacboxylic

Tiết 68

Bài thực hành số 6: Tính chất của Andehit –  Axit cacboxylic .

Tiết 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Thi học kì II

 

NỘI DUNG TIẾT TỰ CHỌN ( NẾU CÓ ) LỚP 11- BAN CƠ BẢN

Tiết CT

Nội dung

TC01

Cân bằng nhanh phản ứng oxihóa - khử

TC02

Bài tập xác định axit, bazơ, chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted

TC03

Viết phương hóa học

TC04

Bài tập trộn dung dịch , pH

TC05

Ôn tập chương

TC06

Bài tập hiệu suất phản ứng điều chế NH3

      TC07

Bài tập muối nitrat

TC08

Viết phương hóa học kim loại, oxit kim loại tác dụng HNO3

TC09

Bài tập kim loại, oxit kim loại tác dụng HNO3. Nhiệt phân muối nitrat

TC10

Bài tập axit H3PO4 tác dụng dung dịch kiềm

TC11

Bài tập chuỗi phản ứng, nhận biết tổng hợp chương.

TC12

Hợp chất của cacbon ( tiết 2)

TC13

Bài tập chuỗi phản ứng, viết phương trình tổng hợp chương

TC14

Bài tập lập CTPT

TC15

Bài toán xác định CTPT hợp chất hữu cơ

TC16

Bài toán xác định CTPT hợp chất hữu cơ – Viết đồng phân

TC17

Ôn thi HK I

TC18

Ôn thi HK I

TC19

Chuyên đề ankan

TC20

Chuyên đề ankan

TC21

Viết đồng phân, danh pháp của anken

TC22

 Viết phương hóa học

TC23

Viết đồng phân, danh pháp của ankin

TC24

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hiđrôcacbon

TC25

Viết phương hóa học với benzen

TC26

Bài tập benzen và đồng đẳng

TC27

Phân biệt các hiđrocacbon thơm cơ bản - Chuỗi phản ứng

TC28

Viết đồng phân, danh pháp của ancol

TC29

Viết phương hóa học ancol, phenol

TC30

PP giải bài toán hỗn hợp ancol - Phenol

TC31

Viết đồng phân, danh pháp của anđehit, xeton

TC32

Bài tập anđehit

TC33

Viết phương hóa học axit cacboxylic

TC34

Ôn thi HK II

TC35

Ôn thi HK II

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA THPT

 SGK HOÁ HỌC LỚP 12 (CƠ BẢN)

Cả năm:         37 tuần (70 tiết)

Học kì I:  2tiết/tuần   19 tuần: (40 tiết)

Học kì II: 2tiết/tuần   18 tuần (30 tiết)

 

HỌC KÌ I

Tiết

Nội dung

Tiết 2

Este

Tiết 3

lipit

Tiết 4

Chất giặt rửa ( giảm tải bài chất giặt rửa → Bài toán este)

Tiết 5

Luyện tập este và chất béo

Chương II: Cacbohiđrat (6 Tiết)               CHỦ ĐỀ (6 tiết)                          

Tiết 6

Glucozơ. TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 7, 8,9

Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ

Tiết 10

Luyện tập : Cấu tạo và Tính chất của Cacbohiđrat

Tiết 11

Thực hành : Điều chế, Tính chất hóa học của Este và cacbohiđrat (Lấy điểm 1 tiết thực hành)

Tiết 12

Kiểm tra 1 tiết

Chương III: Amin – Aminoaxit - protein (6 tiết)

Tiết 13, 14

Amin

Tiết 15,16, 17

Aminoaxit

Peptit và Protein

Tiết 18

Luyện tập : Cấu tạo và Tính chất của Amin – Aminoaxit – Protein

Chương IV: Polime và Vật liệu Polime (6 tiết)            CHỦ ĐỀ (6 tiết)                          

Tiết 19, 20

Đại cương về Polime

Tiết 21, 22

Vật liệu Polime

Tiết 23

Luyện tập : Polime và Vật liệu Polime

Tiết 24

Thực hành một số tính chất của Protein và vật liệu Polime

Tiết 25

Kiểm tra 1 tiết

Chương V: Đại cương về kim lọai (12 tiết)

Tiết 26

Vị trí và Cấu tạo của kim lọai

Tiết 27,28

Tính chất của kim lọai .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 29

Dãy điện hóa của kim lọai .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 30

Hợp kim

Tiết 31

 32,33

Sự ăn mòn kim lọai

Điều chế kim lọai

Tiết 34

Luyện tập : Tính chất của kim lọai

Tiết 35,36

Luyện tập : Điều chế kim lọai và Sự ăn mòn kim lọai

Tiết 37

Thực hành : Tính chất, Điều chế kim lọai, Sự ăn mòn kim lọai

Tiết 38,39

Ôn tập học kỳ I

Tiết 40

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KÌ II

Chương VI: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ - Nhôm (10 tiết)

Tiết 41,42

Kim lọai kiềm và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 43,44

Kim lọai kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim lọai kiềm thổ .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 45,46, 47

Nhôm và hợp chất của nhôm .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 48

Luyện tập : Tính chất của kim lọai kiềm – kim lọai kiềm thổ và một số hợp chất của chúng

Tiết 49

Luyện tập :Tính chất của Nhôm và hợp chất của nhôm

Tiết 50

Thực hành : Tính chất của Na, Mg, Al và hợp chất của chúng (Lấy điểm 1 tiết thực hành)

Tiết 51

Kiểm tra 1 tiết

Chương VII: Sắt và một số kim lọai quan trọng (9 tiết)

Tiết 52

Sắt .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 53

Một số hợp chất của sắt .TN biểu diễn minh hoạ.

Tiết 54

Hợp kim của sắt

Tiết 55

Crom và hợp chất của Crom

Tiết 56

Đồng và hợp chất của đồng Giảm tải cả bài →BT sắt

Tiết 57

Sơ lược về Niken, kẽm, chì, thiếc Giảm tải cả bài→BT Crom

Tiết 58

Luyện tập : Tính chất hóa học của Sắt và hợp chất quan trọng của sắt

Tiết 59

Luyện tập : Tính chất hóa học của Crom và hợp chất quan trọng của chúng

Tiết 60

Thực hành : Tính chất hóa học của Sắt, Crom và những hợp chất của chúng

Tiết 61

Kiểm tra 1 tiết

Chương VIII: Phân biệt một số chất vô cơ (3 tiết)

Tiết 62

Nhận biết một số ion trong dung dịch ( giảm tải→ tiết 67  )

Tiết 63

Nhận biết một số chất khí ( giảm tải→ôn thi học kỳ II )

Tiết 64

Luyện tập : Nhận biết một số chất vô cơ

Chương IX: Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội – Môi trường (3 tiết)                    Ngoại khoá ( Thực hiện cuối học kỳ I)

                                  Hóa Học và những vấn đề môi trường                                                          P. ĐNăng ( T Dũng phụ trách , chia 2 nhóm)

                                                                              

Tiết 65

Hóa Học và vấn đề phát triển kinh tế ( giảm tải→ôn thi học kỳ II )

Tiết 66

Hóa Học và vấn đề xã hội ( giảm tải→ôn thi học kỳ II )

Tiết 67

Hóa Học và những vấn đề môi trường ( giảm tải→ôn thi học kỳ II )

Tiết 68,69

Ôn tập học kỳ II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

 

NỘI DUNG TIẾT TỰ CHỌN ( NẾU CÓ ) LỚP 12 - BAN CƠ BẢN

 

Tiết CT

Nội dung

TC01

Danh pháp este

TC02

Viết pt hóa học este

TC03

Bài toán  xác định CTPT- CTCT este

TC04

Bài tập tính toán của este

TC05

Bài tập Cabohiđrat

TC06

Ôn tập cả 2 chương

TC07

Cấu tạo và Danh pháp Amin – Aminoaxit

TC08

Viết pt hóa học Amin – Aminoaxit

TC09

 Bài tập tính toán của Amin – Aminoaxit

TC10

 Các phương pháp tổng hợp polime- Sơ đồ điều chế - Danh pháp

TC11

 Bài tập polime ( Cấu tạo, Danh pháp, Điều chế )

TC12

 Bài tập tính toán của polime

TC13

 Bài tập của kim lọai ( Lý tính, hóa tính, dãy điện hóa )

TC14

 Bài tập của kim lọai ( Lý tính, hóa tính, dãy điện hóa )

TC15

Chuyên đề điện phân

TC16

Chuyên đề điện phân

TC17

 Ôn tập cả 2 chương

TC18

 Ôn thi học kỳ I

TC19

 Ôn thi học kỳ I

TC20

 Luyện tập kim loại kiềm + hợp chất

TC21

 Luyện tập kim loại kiềm thổ + hợp chất

TC22

 Luyện tập kim loại kiềm thổ + hợp chất

TC23

 Luyện tập nhôm, hợp chất

TC24

 Luyện tập nhôm, hợp chất

TC25

 Ôn tập chương

TC26

 Luyện tập kim loại sắt

TC27

 Luyện tập sắt và hợp chất

TC28

 Luyện tập crom và hợp chất

TC29

 Luyện tập bài tập tổng hợp

TC30

Ôn tập chương

TC31

Ôn tập học kì II

TC32

Ôn tập học kì II

TC33

 Luyện tập bài tập tổng hợp

TC34

 Luyện tập bài tập tổng hợp

TC35

 Sửa bài thi HK II

      

        Chú ý: 1/ PPCT dùng làm cơ sở ghi sổ đầu, sổ báo giảng, soạn giảng trong giáo án.

                    2/ Giáo án tiết tự chọn soạn riêng.

                    3/ Nếu khối dạy có 3 tiết/ tuần thì tiết 3 là tiết tự chọn ( ghi trong sổ báo giảng, sổ đầu bài).

            Duyệt của Lãnh đạo                                                                                                                                          Tổ bộ môn hóa học

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai