Chúc Mừng Năm Mới 2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 17
Trong ngày: 344
Trong tuần: 2900
Lượt truy cập: 5697755


Lượt xem: 61

      HUYỆN ĐOÀN TÂN PHÚ

BCH TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

***

Số          -CTr/ĐTĐ

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tân Phú, ngày 13  tháng 9 năm 2015

 CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2015 - 2016

-------------

Năm học 2015 – 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; năm bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  1. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh gắn với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Đề án “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 – 2020”.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các lễ kỷ niệm lớn trong năm học thông qua các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

3. Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong tràoKhi tôi 18” .

4. Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trong trường học. Chú trọng công tác quản lý đoàn viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu hút, tập hợp, đoàn kết, giáo dục  đoàn viên, học sinh.

          II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Đoàn trường thực hiện 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Xây dựng sân khấu lắp ghép phục vụ tổ chức các ngày Lễ, các hoạt động văn nghệ, hoạt động tập thể.

2. 100% các Chi đoàn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 – 2020”.

3. Triển khai hiệu quả phong trào “Khi tôi 18”

4. 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

5. Phấn đấu phối hợp vận động, tổ chức trao ít nhất 5.000.000 đồng học bổng hỗ trợ học sinh.

6. Tổ chức Lễ trưởng thành tuổi 18 cho học sinh khối 12 niên khoá 2013 – 2016.

7. Tổ chức các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”.

8. 100% Bí thư chi đoàn được tham dự ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn.

9. Đoàn trường giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

10. Phát triển trên 90% thanh niên trong độ tuổi vào Đoàn.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

1.1. Triển khai thực hiệnĐề án “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 – 2020”  gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên trường học, tập trung các giải pháp:

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và giáo dục về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các cuộc thi với hình thức phong phú và đa dạng, tuyên truyền trực quan, báo cáo chuyên đề kết hợp phát hành tài liệu cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu.

- Tuyên truyền và tổ chức cho học sinh, cán bộ và giáo viên trẻ đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung trung thực, trách nhiệm; tổ chức các hoạt động khen thưởng, tuyên dương các tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống bản tin đoàn về những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong thanh niên trường học có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

- Tập trung thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” trong cán bộ Đoàn khối trường học: tổ chức tọa đàm; tổ chức cho cán bộ Đoàn đăng ký thực hiện nội dung của Chỉ thị; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị.

1.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn, Hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về chủ quyền Tổ quốc, trong đó bao gồm các giải pháp:

- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 66 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên, 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của trường, của địa phương.

- Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc; triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị trong năm học theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc cho học sinh, giáo viên trẻ. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

1.3. Tổ chức các hoạt động góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho thanh niên trường học như: ứng xử có văn hóa, văn minh, thân thiện; chủ động học tập; thường xuyên đọc sách; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ và tuân thủ, nội quy, quy chế của nhà trường.

1.4. Tiếp tục thực hiện Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tăng cường những hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh điển hình, cựu học sinh, sinh viên thành đạt, những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên,... của trường, địa phương.

1.5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của học sinh; chủ động định hướng dư luận cho học sinh. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên trường.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Thực hiện phong trào Sáng tạo trẻ thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, hội thi tay nghề, sân chơi học thuật... dành cho học sinh. Thực hiện các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ học sinh tham gia phong trào như:

- Tổ chức các hoạt động kết nối, tư vấn, hỗ trợ học sinh phát huy ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học; chú trọng các ý tưởng, đề tài có tính ứng dụng, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, đầu tư, tìm kiếm nguồn lực đầu tư hiện thực hóa các ý tưởng, đề tài có giá trị.

- Phát huy vai trò của giáo viên trẻ trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tư vấn và hỗ trợ học sinh.

2.2. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2.3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung hướng đến giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện.

2.4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, chương trình Tiếp sức mùa thi; chương trình Tiếp sức đến trường”...

2.5. Chú trọng việc kết nối, định hướng hoạt động của các đội, nhóm tình nguyện tự phát trong học sinh.

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Khi tôi 18”.

3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động tư vấn phương pháp học tập hiệu quả.

3.3. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích phong trào học tập trong thanh niên. Chú trọng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế.

3.4. Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; chi đoàn giáo viên phối hợp với các cơ quan chức năng, các chuyên gia về lĩnh vực nghề nghiệp, kết nối với Đoàn trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cựu học sinh để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh.

3.5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh về việc làm; tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho học sinh.

3.6. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trong đó chú trọng đến các hoạt động phát huy giá trị truyền thống; hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể lực cho thanh niên. Xây dựng, củng cố và phát huy các đội nhóm sở thích của học sinh. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo trường có những hình thức hỗ trợ về kinh phí hoặc cơ sở vật chất để tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Tập trung phát triển “Lớp Đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, đảm bảo việc kết nạp đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, tổ chức lễ kết đoàn viên trang trọng.

4.2. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, triển khai hướng dẫn sinh hoạt Đoàn nơi cư trú cho đoàn viên.

4.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cán bộ đoàn; tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn giỏi.

4.4. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP TRƯỜNG

1. Tham gia các hoạt động do Tỉnh, Huyện tổ chức.

2. Phối hợp thực hiện các chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp và tuyển sinh đại học. Tổ chức cho học sinh tham quan các trường Đại học, cao đẳng.

3. Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn trường học.

4. Tổ chức các hoạt động tiếp sức đến trường.

5. Tổ chức thi trang trí lớp học, gắn với cuộc vận động xây dựng trường lớp “xanh, sạch, đẹp” .

6. Tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” cho 3 khối lớp.

7. Tổ chức Hội thi “Nuôi heo tiết kiệm khuyến học”: Mỗi học sinh tiết kiệm 1.000đ/ tuần.

8. Tổ chức giải bóng đá mini nam cho 3 khối lớp. Tổ chức giải bóng đá mini nữ cho 3 khối lớp khi có đăng ký tham gia.

9. Tổ chức lễ “Tri ân và trưởng thành ” cho học sinh khối 12.

10. Công trình thanh niên cấp trường:  Xây dựng  sân khấu lắp ghép phục vụ tổ chức các ngày Lễ, các hoạt động sinh hoạt tập thể trong nhà trường. Trị giá 30 triệu đồng. Biện pháp:

- Huy động đóng góp của đoàn viên, thanh niên: Mỗi đồng chí 20.000 đồng.

- Xây dựng kế hoạch nhỏ: Thu gom giấy vụn, lon bia.

 

                                                         ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 -2016

 

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai