Chúc Mừng Năm Mới 2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 17
Trong ngày: 344
Trong tuần: 2900
Lượt truy cập: 5697764


Lượt xem: 83

Một số lưu ý thực hiện hồ sơ xét thi đua năm học 2015- 2016

          - Những năm qua, công tác thi đua khen thưởng của trường THPT Đoàn Kết được duy trì thực hiện nghiêm túc, bài bản.  Thi đua khen thưởng thực sự đã phát huy được vai trò của mình góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học. Qua đó, ngành Giáo dục của Tỉnh và Ban thi đua đã tuyên dương khen thưởng những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

- Vào thời điểm cuối năm học, vì nhiều lý do, cá nhân đăng ký thi đua không hoàn thành các hồ sơ đúng thời hạn, hoặc trình bày các văn bản không đúng mẫu theo quy định. Điều đó gây nhiều khó khăn cho Ban thi đua trong việc tổng hợp, châm trễ hoàn thành hồ sơ thi đua gửi Sở. Năm học 2015-2016, công tác thi đua khen thưởng có thêm những điểm mới, ít nhiều sẽ gây thêm vướng mắc cho quý thầy cô. Được sự hướng dẫn của Thường trực Ban thi đua khen thưởng ngành Giáo dục, sự đồng ý của Ban thi đua nhà trường. Tôi xin lưu ý một số nội dung sau:

I. Tiêu chuẩn

1. Cấp cơ sở

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Điều kiện tiêu chuẩn (như cũ) theo quy định.

- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các trường hợp:

  • Ø Không đăng ký thi đua (đầu năm học);
  • Ø Mới tuyển dụng dưới 10 tháng;
  • Ø Bị xử phạt hành chính;
  • Ø Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Không xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến” thì sẽ không xét các danh hiệu và các hình thức khen thưởng khác, cao hơn.

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  • Ø Là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong năm. Số cá nhân được bình xét Chiến sĩ thi đua cơ sở tối đa không quá 15% số cá nhân đạt Lao động tiên tiến.
  • Ø Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.

- Hồ sơ gồm: 02 bản báo cáo thành tích xin công nhận danh hiệu CSTĐCS; 02 cuốn đề tài sáng kiến kinh nghiệm. (lưu ý: phải trình bày theo mẫu của Sở, nếu không đúng sẽ không xét)

2. Cấp tỉnh và bộ

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Được xét tặng hàng năm cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong những cá nhân có 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu, ảnh hưởng trong phạm vi của tỉnh trở lên.

          Hồ sơ gồm: 02 bản báo cáo thành tích xin công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; bản sao giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở (năm học 2013-2014; 2014-2015); 02 bản tóm tắt thành tích; 07 cuốn đề tài sáng kiến kinh nghiệm).

Lưu ý: Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải có thành tích tiêu biểu được lựa chọn, không quá 30% trong số những cá nhân đã ba lần liên tục được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

b) Bằng khen của UBND tỉnh:

          Bằng khen của UBND tỉnh để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

ü Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực từ cấp tỉnh trở lên. (Cá nhân có nhiều thành tích trong năm tiêu biểu, nổi trội có tầm ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên).

ü 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở

Hồ sơ gồm: 02 bản báo cáo thành tích đè nghị tặng Bk UBND tỉnh; bản sao giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở (năm học 2014-2015);

c) Bằng khen của Bộ GD&ĐT

      Cá nhân được xét tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT phải đủ các điều kiện:02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.(giống điều kiện tặng BK UBND tỉnh)

II. Những điểm mới

- Căn cứ theo thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục; và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua của văn phòng Sở Giáo dục đào tạo Đồng Nai. Xin lưu ý một số điểm sau:

- Đối tượng được miễn nộp SKKN về Sở (chỉ áp dụng xét CSTĐCS; không áp dụng các hình thức khen thưởng khác), cần 1 trong các đk sau:

      1. Là GV được công nhận GVDG cấp trường. (Kèm theo minh chứng (số QĐ công nhận; giấy chứng nhận))

      2. Là Gv trực tiếp bồi dưỡng HS tham gia thi HSG cấp Tỉnh (trở lên) đạt giải 3 trở lên. (Kèm theo minh chứng: Họ tên Gv, họ tên HS đạt giải; thứ hạng giải; môn thi).

Lưu ý chung

-         Tất cả phải trình bày theo mẫu của Sở (Sở không nhận các loại hồ sơ không đúng mẫu):

-         SKKN phải trinh bày theo mẫu (hướng dẫn công văn 2097/SGDĐT ngày 8/9/2015). (đã đăng tải trên website)

-         Báo cáo thành tích cá nhân theo hướng dẫn công văn 3075/SGDĐT ngày 21/12/2015 (đính kèm theo bài viết này, bên dưới)

-         Báo cáo thành tích: cá nhân đề nghị danh hiệu nào hoặc hình thức khen thưởng nào, thì viết báo cáo đó theo mẫu (Không được đóng thành cuốn);Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ các tiêu chuẩn đạt được phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức đề nghị khen thưởng; liệt kê đầy đủ số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Báo cáo thành tích in 2 mặt).

- Hoàn thành các loại hồ sơ trước ngày 20/5/2016 để tổng hợp và nộp Sở (trước khi đi du lịch)

- Quý Thầy cô xem những phụ lục kèm theo bên dưới bài viết

 

Bài viết: Phạm Văn Minh- Thường trực ban thi đua khen thưởng

 

 

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU ……

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân là giáo viên)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Báo cáo thành tích 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Năm học

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sáng kiến:

Năm học

Tên sáng kiến

Cơ quan công nhận
sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU …..
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân là CBQL)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Báo cáo thành tích 01 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Năm học

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sáng kiến:

Năm học

Tên sáng kiến

Cơ quan công nhận
sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA …..

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân là giáo viên)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

Báo cáo thành tích 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh.

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Năm học

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

3. Sáng kiến:

Năm học

Tên sáng kiến

Cơ quan công nhận
sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO
THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA …………………
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân là CBQL)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Báo cáo thành tích 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Năm học

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

3. Sáng kiến:

Năm học

Tên sáng kiến

Cơ quan công nhận
sáng kiến

 

 

 

 

 

 

           

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

A

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai