Chào Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên 26-03-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 11
Trong ngày: 440
Trong tuần: 2386
Lượt truy cập: 5715567


Lượt xem: 137


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó mật thiết với nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân có nguồn gốc từ truyền thống dân tộc, từ những tình cảm tự nhiên, triết lý nhân sinh, phép ứng xử và tư duy chính trị của dân tộc Việt Nam, từ những quan niệm: “trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức”, “tướng sĩ một lòng phụ tử”, “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Phát huy truyền thống dân tộc, năm 1955, Người viết: “…với sự đoàn kết nhất trí của tất cả những người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng - Mặt trận nhất định sẽ thành công trong việc đánh tan âm mưu Mỹ và bè lũ tay sai của chúng và thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước Việt Nam yêu quý của chúng ta”.

Tư tưởng gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bắt nguồn từ tổng kết kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. Người chỉ ra nguyên nhân không thành công của các phong trào yêu nước, chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là do chưa tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh chỉ rõ cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp, là các cuộc cách mạng “không đến nơi”, bởi kết quả cuối cùng là chính quyền rơi vào tay một thiểu số người và bảo vệ lợi ích cho một nhóm ít người đó. Hồ Chí Minh nghiên cứu cách mạng Nga, rút ra nhiều bài học về huy động, tập hợp lực lượng từ nhân dân, gắn bó với dân và luôn luôn bảo vệ lợi ích của đa số quần chúng nhân dân.

Với cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định phải bắt đầu từ giác ngộ, tổ chức tập hợp quần chúng. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi dậy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là những nhân tố vô cùng quan trọng, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Khi nói về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhất là vì lực lượng của cuộc toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc.

Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”. Khi nói về công việc “Kháng chiến kiến quốc”, Người hỏi: “Ai thực hiện kháng chiến kiến quốc”? và trả lời: “Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân”.

Để thật sự gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải:

+ “Nhận rõ phải, trái. Giữ gìn lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”;

+ Cán bộ của Đảng, Nhà nước “cần phải xung phong, gương mẫu trong sản xuất và công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính”.

+ Với mỗi đảng viên “bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân”;

+ “…Vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu lợi ích của Đảng và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích Đảng”;

+ "Cán bộ và đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai… Người dạy: Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi, nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân “chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ”.

 

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân:

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân, theo tôi mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Đảng viên trường THPT Đoàn Kết cần thực hiện tốt những công việc sau:

- Đối với học sinh:

+ Tận tụy, nhiệt tình trong giảng dạy;

+ Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học;

+ Giáo dục học sinh cả về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước;

+ Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Luôn lắng nghe, giải quyết mọi thắc mắc của học sinh trong học tập cũng như cuộc sống;

+ Bình đẳng giữa các học sinh;

+ Là tấm gương sáng để học sinh noi theo.

- Đối với phụ huynh:

+ Thường xuyên giữ liên lạc để nắm bắt hoàn cảnh gia đình học sinh từ đó có biện pháp giúp đỡ, động viên, khuyến khích kịp thời;

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh;

+ Thông báo kết quả học tập của học sinh đúng lúc;

+ Công khai đầy đủ các khoản thu chi.

- Đồng nghiệp:

+ Quan tâm, giúp đỡ, học hỏi đồng nghiệp;

+ Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình;

+ Đoàn kết xây dựng tổ chuyên môn, nhà trường trong sạch, vững mạnh.

-  Người thân trong gia đình:

+ Luôn tôn trọng, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình;

+ Thực hiện tốt trách nhiệm là con cái, vợ chồng, bố mẹ;

+ Tạo điều kiện để con cái được phát triển toàn diện;

+ Cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa;

- Chi ủy địa phương:

+ Tham gia nhiệt tình, tích cực các phong trào do khu phố tổ chức như: vệ sinh môi trường, giúp đỡ người nghèo, …;

+ Đóng góp đầy đủ các khoản thu: an ninh trật tự,...

- Hàng xóm:

+ Thân thiện, hòa nhã với mọi người;

+ Giúp đỡ hàng xóm khi gặp khó khăn;

+ Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Tác giả : Phạm Thu Hà

 

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai