Chúc Mừng Năm Mới 2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 17
Trong ngày: 339
Trong tuần: 2898
Lượt truy cập: 5697710


Lượt xem: 69

SỞ GD – ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC  VÀ THI ĐUA  NĂM HỌC 2015-2016

Mục

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm

I

THỰC HIỆN QUI ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO  

26

 

1. Nhận thức tư tưởng, chính trị: Lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

3

 

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước (Bản thân, gia đình chấp hành tốt)

4

 

Hướng dẫn điểm trừ: Mỗi lần vi phạm là -2 đ/1nd.

a)  Mê tín dị đoan, đánh bài ăn tiến.

b)  Dạy thêm sai quy định.

c) Vi phạm việc TC kiểm tra ở lớp, không hoàn thành công tác coi thi ở trường, Sở.

d)  Sinh con thứ 3 trở lên.

e) Vi phạm an toàn giao thông.

 

 

3. Chấp hành Quy chế của ngành, Quy chế làm việc; Quy định của cơ quan:

Sử dụng điện thoại trong giờ dạy đúng qui định; Hút thuốc trong cơ quan đúng qui định; không uống rượu bia trong giờ, ngày làm việc. (có phụ lục kèm theo)

     (Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm)

4

 

4. Kỷ luật lao động

5

 

Giảng dạy, chào cờ; hội họp và sinh hoạt phong trào của nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ CM :

-     Nghỉ có phép: - 0,5 điểm/lần  (số lần được tính:

                . 1 hoặc nhiều tiết dạy trong 1 buổi, kể cả tiết chào cờ (nếu có) trong buổi đó.

                . 1 buổi hội họp, sinh hoạt, chào cờ.)

-     Nghỉ không phép : -2 điểm/tiết dạy ( hoặc 1 lần vắng họp, sinh hoạt, chào cờ)

-     Tự  ý thay đổi giờ coi như vắng không phép.

-     Vào lớp giảng dạy, hội họp, SH nếu trễ, về trước  hoặc làm việc riêng: - 0,5đ/1 lần/1nd

* Chú ý: - Không trừ điểm các trường hợp: Viên chức ốm nặng, cưới (3 ngày); gia đình có tang (3-5 ngày); trường hợp gia đình ở xa, ngoài những ngày Hiệu trưởng giải quyết theo giấy phép cứ trễ một ngày trừ 0,5 điểm.

                  - Trong 1 học kỳ số giờ nghỉ dạy quá nửa số tiết trong 1 tháng (kể cả có phép và không phép) không tính phép đi công tác nhà trường thì không xét CCXS, LĐTT.

 

 

5. Các loại hồ sơ:

   +  Không hoàn thành n/vụ phê sổ đầu bài: Tùy vào mức độ thiếu sót, trừ từ 0,5đ đến 3đ /1 lần kiểm tra.

+  Không hoàn thành điểm số ở SĐL theo định kỳ:

. Hoàn thành 1/2  số lớp dạy: -0.5đ/ lần KT

. Hoàn thành < 1/2 số lớp dạy: -1đ/lần KT

. Hoàn thành > 1/2  số lớp dạy: nhắc nhở. Nếu 2 lần nhắc nhở -0.5đ

+ Nộp hồ sơ để kiểm tra trễ - 1điểm/1 lần.

+ Báo giảng trễ: -1đ/ 1 tuần trễ

+  GVCN không hoàn thành các nội dung trong sổ điểm lớp: Tùy theo mức độ các mục chưa hoàn thành, trừ từ 0,5đ đến 1đ /1 lần

4

 

6. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên:

Yêu cầu:  Đạo đức, tác phong mẫu mực, xử sự có văn hoá, văn minh lịch sự với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh, nhân dân.

4

 

Hướng dẫn:  -1đ/1ND/1 lần vi phạm, riêng mục c trừ 0,5đ/1lần vi phạm:

a)  Có hành vi, thái độ không đúng ảnh hưởng đến nhà giáo, nhà trường.

b) Có biểu hiện thiếu tôn trọng đối với đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh.      

c) Trang phục không đúng quy định khi lên lớp, hội họp; thiếu thẻ CC khi đi dạy. (có phụ lục kèm theo).

d) Quan hệ trong gia đình, quan hệ với hàng xóm không tốt.

 

 

7. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, trong xã hội . Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. (Mỗi ND vi phạm trừ 1đ).

2

II

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

33

 

1. Thực hiện chương trình               

5

 

- Có đầy đủ kế hoạch dạy học (chính khóa, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo, tăng tiết, ôn tập, nghề…)               Thiếu kế hoạch dạy học -1đ/ 1 loại KH

-Thực hiện đúng, đủ tiến độ chương trình giảng dạy theo tháng .   Chậm 1 tiết-1đ/lần ktra;

1

 

4

 

2.  Hồ sơ chuyên môn: ( Tốt: 4,  khá: 3,  TB: 2,  yếu: 1)  

4

 

3.  Trình độ chuyên môn (đánh giá qua giờ dạy thao giảng, Tổ trưởng dự giờ, Lãnh đạo Sở, trường, Thanh tra dự) .

Giỏi (95-100 đ)  đạt 7đ;                        Giỏi (90-94,5đ)     đạt 6đ;

Giỏi (85-89,5đ)      đạt 5đ;                     Khá (75-84.5)          đạt 4đ;   

TB ( 70-74.5đ)       đạt 3đ;                     TB (60-69.5đ)         đạt 2đ ;         yếu1đ . 

7

 

4.  Kết quả giảng dạy bộ môn (Tính theo kết quả CL điểm bài thi cuối kỳ, cuối năm tính theo tỷ lệ đạt TB trở lên):  

70% - trở lên :              7 điểm  ;         55% - dưới 60%:          4 điểm
65% - dưới 70% :         6 điểm  ;        50% - dưới 55% :         3 điểm

60% - dưới  65% :        5 điểm  ;        Dưới     50% :                2 điểm

7

 

Chú ý: - Dạy lớp A1,A2 : Số học sinh từ TB trở lên được tính quy đổi theo hệ số 0,90,  Sau đó cộng tất cả số HS đạt TB trở lên để tính % KQ thi đạt TB trở lên.

- Giáo viên có học sinh giỏi cấp Tỉnh được cộng vào kết quả giảng dạy 1 điểm (Tổng điểm không quá 7- khi xét thi đua cuối năm học).

- Trong năm học: Nếu chất lượng bài thi kỳ II cao hơn học kỳ I  5% được cộng thêm 1 điểm.

 

 

5. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

10

 

a)     Tinh thần phấn đấu học tập nâng cao trình độ

6

 

- Tham gia trao đổi chuyên môn ( trong sinh hoạt của tổ, trên website của trường)

- Tham gia nguồn học liệu mở đầy đủ

2

1

 

- Tham gia công tác bồi dưỡng: Thao giảng, dự giờ thường xuyên, học bồi dưỡng, có Giáo án điện tử để giảng dạy theo quy định, sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp, hiệu quả

Hướng dẫn: Nếu thiếu học Bồi dưỡng trừ 1đ/1 đợt; Thiếu dự giờ -0,5đ/1 tiết, không tham gia trao đổi ch/môn -1đ

2

 

-Viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài, làm đồ dùng dạy học

 Hướng dẫn:  Chỉ tính một trong các nội dung thực hiện và xét 1 lần ở TĐ cuối năm

Nếu giao nhiệm vụ không thực hiện trừ 0.5đ/lần

1

 

b)     Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy

   4

 

- Thực hiện giáo dục phương pháp học tập và  ý thức học tập cho HS. KT đánh giá học tập của học sinh chính xác, tận tụy với HS.

2

 

- Thực hiện công tác BDHSG, phụ đạo HS yếu, giảng dạy tự chọn, HĐNGLL nghiêm túc.

(Chỉ tính cho một trong các nội dung thực hiện)

Hướng dẫn: Thiếu tinh thần trách nhiệm trong các ND ở mục b trừ 0,5đ/1ND

2

 

 

 

III

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, QUI TẮC ỨNG XỬ

9

 

1. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, có thái độ đúng mực trong côngtác.

Có thái độ vui vẻ, hòa nhã, ân cần trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với PH, HS.

2

2. Tinh thần phối hợp:  Có sự phối hợp chặt chẽ với GVCN,GVBM, Giám thị, Đoàn TN khi thực hiện các nhiệm vụ và QLGD học sinh . (thiếu 1nội dung  - 1đ)

3

 

3.Tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể tổ, trường là khối đoàn kết

Hướng dẫn:  Nếu có biểu hiện gây mất đoàn kết, thiếu tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, thiếu tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

( Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm/1 lần)

2

 

4. Trung thực trong công tác

Yêu cầu: Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, phản ánh trung thực, chính xác các vấn đề trong công tác.

2

Hướng dẫn:Điểm trừ từng vi phạm:

a) Báo cáo trễ hoặc không trung thực: - 0,5/lần

b) Thiếu báo cáo : -1đ/lần

Trong đó:  - Trễ được tính là báo cáo chậm hơn so với lịch 1 buổi.

- Thiếu được tính là báo cáo chậm hơn so với lịch > 1 buổi

 

IV

THỰC HIỆN  NHỮNG NHIỆM VỤ  KHÁC

12

1. Hiệu quả công tác khác ( chủ nhiệm lớp, thư kí,CĐ, ĐTN, NGLL, VN...)

5

 

  Các nhiệm vụ được giao như: Chủ nhiệm lớp, công tác đoàn TN, công đoàn, HĐGDNGLL, HĐ phong trào, GVDG cấp tỉnh, tổ trưởng, trưởng bộ phận.

Hiệu quả công tác được tính theo hiệu quả của một trong các công tác tham gia mà đạt kết quả cao nhất, được tính như sau:

- Có KH hoạt động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, thanh toán và báo cáo kịp thời.

Hướng dẫn:

- Kế hoạch hoạt động chưa kịp thời, việc tổ chức thực hiện chưa tốt – 0,5đ/1lần. 

-  Hiệu quả công tác:

* Nếu là GVCN:

 + Lớp CN được XLTĐ cuối kì Tốt, tổ chức được các hoạt động giáo dục như GDPL , GD kỹ năng, SH tập thể đạt hiệu quả tốt.

 + Lớp CN được XLTĐ cuối kì Khá, có tổ chức được các hoạt động giáo dục như GDPL , GD kỹ năng, SH tập thể.

 + Lớp CN được XLTĐ cuối kì TB, có tổ chức  các hoạt động giáo dục như GDPL , GD kỹ năng, SH tập thể chưa thường xuyên.

(Chưa đảm bảo các yêu cầu trên không có điểm).

 * Nếu không làm GVCN mà làm công tác khác:  Hiệu quả công tác được tính điểm theo các mức độ hiệu quả là: ( Tốt: 3; Khá: 2; Đạt: 1 điểm).

 

 

 

 

   2

 

 

  

 

3

 

 2

 

 1

 

2. Tinh thần trách nhiệm trong công tác khác

4

 

   a/ Công tác Chủ nhiệm lớp

 

 

- Có kế hoạch tổ chức lớp thực hiện phong trào của Đoàn TN đầy đủ (không tham gia một hoạt động - 0.5đ).  

2

 

- Tinh thần trách nhiệm trong giáo dục HS, tổ chức lớp sinh hoạt 15’ đầu giờ ( ít nhất 2 lần/tuần) và giờ sinh hoạt lớp cuối tuần có hiệu quả. (sinh hoạt 15’ thiếu -1đ/lần, SH lớp thiếu hiệu quả -0,5đ/ lần)

2

 

 G.viên không làm công tác CN, tinh thần trách nhiệm được tính theo các công tác khác được giao

 

 

+ Tham gia đủ :    2 điểm

+ Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình:      2 điểm

 

 

3. Tinh thần xây dựng tập thể

3

 

Tinh thần xây dựng và thực hiện kế hoạch ( tổ, trường, các bộ phận), tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện các khoản đóng góp theo kế hoạch được thông báo của CĐ và nhà trường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao.

 Hướng dẫn:    Mỗi nội dung vi phạm trừ 1 điểm

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH CHO ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

1. Biểu điểm đánh giá xếp loại thi đua giáo viên gồm 4 phần chính:   Tổng 80 điểm

* Nội dung I :Thực hiện qui định về đạo đức nhà giáo:                             26 điểm

* Nội dung II: Kết quả thực hiện nhiệm vụ:                                                   33 điểm

* Nội dung III: Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, qui tắc ứng xử:         9 điểm

* Nội dung IV: Thực hiện những nhiệm vụ khác                                           12 điểm

2. Điểm cộng được tính theo từng mục của các nội dung thực hiện.

Điểm trừ được tính theo từng mục các nội dung vi phạm.

3.Bảng đánh giá xếp loại thi đua viên chức được thực hiện trong một năm học, trong đó:

+ Đối với học kỳ 1: Dùng làm cơ sở để xếp loại hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm.

+ Đối với cuối năm học: Dùng để đánh giá xếp loại giáo viên trong năm học.

4. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua viên chức: (Học kỳ 1 và cả năm)

 

Loại

 

Tổng

điểm đạt

Các nội dung cần đạt

 

Điều kiện khác

Mục II.2

Mục II.3

Mục II.4

Mục IV.1

Hoànthành X.sắc

75 đä

4

5ä

6 ä

4 ä

Không vi phạm ND I1,2

Nếu VC là đoàn viên thì phải đạt ĐVXS

HT Tốt

65 đ ä

3 ä

4 ä

5 ä

4 ä

Không vi phạm ND I1,2

Hoàn thành

45 đä

2 ä

3 ä

3 ä

3 ä

 

Không HT

Dưới 45 đ

 

 

 

 

 

(Nếu có một nội dung thi đua mà đạt điểm 0 thì hạ 1 bậc xếp loại, nếu xếp loại thi đua viên chức loại yếu thì đánh giá GV không hoàn thành nhiệm vụ)

5.  Xếp loại danh hiệu thi đua cuối năm

Danh hiệu

Xếp loại

TĐ V.chức

Các nội dung cần đạt

Điều kiện khác

Mục II.2

Mục II.3

Mục II.4

Mục IV.1

Lao động Tiên Tiến

HT Tốt

3ä

4ä

5ä

4 ä

Nếu VC là đoàn viên thì phải đạt ĐVXS

Chiến sĩ thi đua CS

LĐTT

4

5ä

6ä

4ä

Có SKKN xếp loại từ TB ↑

 

KT cấp cao

CSTĐCS

4

6ä

6ä

5ä

 

                  

                                                      Tân Phú, ngày  20  tháng  9 năm 2015

TM/ BCH Công đoàn                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

Phạm Thị Thúy Hoàn                                                             Nguyễn Văn Hiển       

 

 

                   

                  PHỤ LỤC THI ĐUA VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015- 2016

 

  1. 1.     Qui định về sử dụng điện thoại

Trong giờ dạy, hội họp, dự giờ, sinh hoạt… để điện thoại chế độ rung, chỉ sử dụng điện thoại trong trường hợp có việc cần thiết. Khi sử dụng, cần chú ý không làm ảnh hưởng đến môi trường học tập, làm việc xung quanh.

2. Qui định về trang phục

-Trang phục ngày lễ, đại hội, hội nghị, chào cờ đầu tuần:  Nam quần tây, áo sơ mi bỏ áo vào quần, cà vạt; Nữ áo dài hoặc đồng phục do nhà trường qui định.

-Trang phục lên lớp: Nam quần tây, áo sơ mi bỏ áo vào quần.

Nữ áo dài. Nửa tuần sau được mặc các trang phục khác như quần tây áo sơ mi bỏ áo vào quần, đầm công sở lịch sự.

-Trang phục hội họp, dạy thêm, các hoạt động sinh hoạt tập thể khác: Trang phục lịch sự, phù hợp nơi công sở.

3. Qui định hút thuốc: Chỉ được hút thuốc đúng nơi qui định: sau phòng bảo vệ, giáp với nhà xe của GV.

                   

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai